صفحه اصلی - Meybod Civil

ابوالفضل صادقی یخدانی
(سرپرست سازمان)

محلات میبد، پایلوت بازآفرینی شهری در کشور

سه محله میبد میانی، شهیدیه و بفروئیه بعنوان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی شهری در کشور معرفی شدند.
— بند لكل صفحه
عرض ١٣ - ١٣ من ١٣ نتائج.