اهداف و وظایف سازمان

مطابق ماده 4 فصل دوم اساسنامه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد با عنوان «موضوع فعالیت سازمان» اهم وظایف و مأموریت‌های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل می‌باشد:

1. مدیریت تهیه و اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبتنی بر طرح‌های جامع و تفضیلی از قبیل:

1-1- حفظ، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی-فرهنگی شهرها

1-2- بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

1-3- توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و محله‌های حاشیه‌ای و اقشار کم درآمد

1-4- ساماندهی بافت‌های ناکارآمد روستایی الحاقی به شهر

1-5- ساماندهی اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهر

2. مدیریت اجرای پروژه‌های محرک توسعه بافت و تأسیسات عمومی موردنیاز آن

3. حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی متناسب با هویت شهری در محدوده و محله‌های هدف

4. طراحی و اجرای برنامه‌های انگیزشی مالی برای تحقق و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف از قبیل صکوک، اوراق مشارکت، تخفیفات، تسهیلات و سایر ابزارهای مالی

5. استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، واقفین و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای، جلب همکاری اجتماعات محلی و توسعه تعاونی‌های محله‌ای با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر در جهت تحقق و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی فضاهای شهری

6. راه‌اندازی و تسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی و سایر نهادهای تسهیل‌گر توسعه محلی و نظارت بر عملکرد آن‌ها

7. نگهداری و بهره‌برداری از ابنیه و بافت‌های تاریخی شهر و حفظ و احیای منظر تاریخی با هماهنگی سازمان‌های ذیربط

8. مدیریت تهیه و اجرای طرح‌های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه‌های بازآفرینی فضاهای شهری

9. ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی طرح‌های بازآفرینی و عمرانی شهر

10. مدیریت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی موردنیاز شهر

11. مدیریت هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضاهای شهری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای اسلامی شهر

12. استفاده از شیوه‌های تأمین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام‌های بین‌المللی، وام‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت‌های سازمان

تبصره- در اجرای ماده 8 ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها ابلاغی 1394/02/20، سازمان وابسته به منظور انجام امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف شهرداری که با توجه به ماهیت آن وظایف، قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمی‌باشند، ایجاد می‌شود. بنابراین با ایجاد سازمان وابسته پیش‌بینی وظایف مشابه در ستاد، منطقه و سایر سازمان‌های وابسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.