تماس با ماآدرس: استان یزد - شهر میبد - خیابان شهید آیت - کوچه آیت ۳ - کدپستی ۸۹۶۱۹۴۳۴۶۹
تلفن: ۳۲۳۰۲۱۴۰-۱ (۰۳۵)
فکس: ۳۲۳۰۲۱۴۰ (۰۳۵)
ایمیل: civil@meybod.ir