شورای سازمان

مطابق ماده 5 فصل سوم اساسنامه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد با عنوان «شورای سازمان»، اعضای شورای سازمان مرکب از سه نفر می‌باشد که عبارتند از:

1- شهردار به عنوان رئیس

2- رئیس هیأت مدیره سازمان

3- یک نفر از مدیران مجرب و با تحصیلات مرتبط در حوزه مأموریتی سازمان با انتخاب شهردار

تبصره 1- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا برای مدت دو سال به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای سازمان شرکت خواهد نمود.

اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان عضویت مدرک تحصیلی زمان عضویت
1 محمود اسدزاده فیروزآبادی رئیس شورای سازمان لیسانس مدریت دولتی 1397/03/03
2 محمدرضا زارعی محمودآبادی رئیس هیأت مدیره و عضو شورای سازمان فوق لیسانس عمران 1397/03/03
3 فرزین خادمی عضو شورای سازمان تحت عنوان مدیر مجرب فوق لیسانس عمران 1397/03/03
4 علیرضا آزادمنش عضو شورای شهر و ناظر در جلسات شورای سازمان فوق لیسا نس علوم ارتباطا ت اجتماعی 1397/03/22