به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو هیئت مدیره عمران و بهسازی شهری کشور در میبد گفت: در محلات میبد میانی، شهیدیه و بفروئیه پروژه‌هایی در حوزه بهسازی شبکه معابر، احداث مراکز بهداشتی، احداث مدرسه، مرمت خانه‌های تاریخی و بهره وری مجدد از این بنا‌ها مصوب کردیم و مقرر شد برنامه جامع اقدامات بازآفرینی شهری شهرستان میبد به همت مدیران تدوین و به ستاد ملی بازآفرینی کشور ارائه شود.
عضو هیئت مدیره عمران وبهسازی شهری کشور افزود: بهسازی معابر و بهره وری بیشتر از بنا‌های تاریخی از ضروریات طرح بازآفرینی شهری است.
روستا اضافه کرد: طرح‌ها و برنامه‌های الویت دار در این محلات می‌بایست مشخص شوند و اقدامات اجرایی و عملیاتی در این محلات شروع شود.
وی در خصوص میزان تخصیص اعتبارات بر بازآفرینی محلات میبد افزود: متناسب با برنامه جامع مشترک بازآفرینی که در شهرستان تعریف می‌شود؛ منابع سطح ملی هم با منابعی که مدیریت محلی برای تحقق برنامه‌های بازآفرینی پیش بینی می‌کند هم افزا خواهد شد.
روستا همچنین اضافه کرد: ۱۴۵هزار هکتار از بافت‌های تاریخی کشور دچار فرسودگی است در حالی که ۱۹میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند و ضرورت دارد با مشارکت دستگاه‌ها، خیران و مردم به بهسازی این بافت‌ها بپردازیم.
گفتنی است: شهرستان میبد با هزار هکتار بافت تاریخی، که در درون آن قلعه، یخچال، آب انبار، آسیاب‌های آبی و ابنیه‌های با معماری اسلامی خودنمایی می‌کند نیازمند بازآفرینی و بهره گیری در صنعت گردشگری است.