سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد ضمن اشاره به ساخت پارک محله ای مهرجرد اظهار داشت: با توجه به تبدیل شدن این مکان به فضایی ناهنجار، نیاز شهروندان محله مهرجرد و همجواری با مسجد صاحب الزمان این پروژه در اولویت قرار گرفت.

وی افزود: پیشرفت این پروژه 80 درصد بوده که امیدواریم تا پایان ماه آینده به اتمام و بهره برداری برسد.