تاریخچه سازمان

سازمان عمران و بازآفرینی شهرستان میبد با هدف سازماندهی به وضعیت عمرانی و خدماتی و احیای بافت های تاریخی و قدیمی در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی به خصوص پروژه های مرتبط با احیا بافت تاریخی به فعالیت می پردازد.
در حال حاضر این سازمان در تلاش است تا بافت های تاریخی را احیا نموده و بخشی از معضلات شهرستان میبد را برطرف نماید.