صفحه اصلی - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری میبد

ابوالفضل صادقی یخدانی
(سرپرست سازمان)

محلات میبد، پایلوت بازآفرینی شهری در کشور

سه محله میبد میانی، شهیدیه و بفروئیه بعنوان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی شهری در کشور معرفی شدند.
— 6 مورد در هر صفحه
نمایش ۱۳ - ۱۳ از ۱۳ نتیجه.