شروع عملیات مرمت محور تاریخی مسیر نخل‌برداری فیروزآباد فاز 2

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد از احیای محدوده های تاریخی و مرمت محور تاریخی و فرهنگی مسیر نخل برداری فیروز آباد خبر داد.

با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور تاریخی فرهنگی مسیر نخل برداری فیروزآباد در دستور کار قرار گرفت.

مهندس صادقی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در این خصوص گفت: عملیات مرمت با حفظ اصالت ویکپارچگی اثر و حفظ کاربری بافت بعنوان یکی از سیاستهای کلیدی برنامه های حفاظت و احیا محسوب می شود.

لازم به ذکر است عملیات مرمت محور تاریخی مسیر نخل برداری فیروزآباد توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد در حال اجراست.